สายตรง ผอ. สพป.นฐ เขต 2

นายสมบัติ จันทร์มีชัย

     เป็นระบบปิดท่านสามารถถามตอบกับ ผอ.เขต ได้โดยตรง

      เป็นระบบถามตอบรายบุคคล เห็นเฉพาะคำถามของผู้ถามเท่านั้น

     วัตถุประสงค์

     1. เพื่อ ถาม-ตอบ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2

     2. เพื่อรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

     ขอสงวนสิทธิ์

     1. ตรวจสอบ ประเด็นคำถาม

     2. ลบ ประเด็นคำถาม ที่มุ่งทำลายมากกว่าสร้างสรรค์

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทร 034-331123, 034-332429 ต่อ 114, 034-333215 โทรสาร034-332829

จัดทำโดย: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 034-331123, 793 ,ต่อ 110 034-228411